Botox Tedavisi

Botox Tedavisi,yüzün 1/3 lük üst bölümü başta olmak üzere yüzün tamamında ve boyunda yer alan hiperdinamik kırışıklıkların (kasların hareketiyle meydana gelen kırışıklıklar) tedavisinde başarıyla kullanılır. Bir bakteri olan Clostridium botilinum’ un tarafından üretilen bu ilaç; kasları bloke ederek kasılmasını engeller. İlacın hedef kaslardaki etkisi 24-48 saat içerisinde başlar. İlacın etkisi ortalama 6 ay sürer.

Botox kimlere uygulanmaz?

Botox tedavisi uygulamasında herhangi bir nöromuskuler hastalığı olanlar ( myastenia gravis, amyotrofik lateral skleroz vb.), aminoglikozid veya nöromusküler iletiyi bozan ilaç kullananlar ( penisilin, kinin, kalsiyum kanal blokerleri ), kanama bozukluğu olan veya antikoagülan ilaç kullananlar ve ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda bu ilacın kullanılmaması gerekir. Hamilelikle ilgili herhangi bir olumsuz durum bildirilmemişse de hamile ve emziren bayanlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Uygulama alanında aktif enfeksiyon bulunması durumunda da bu ilaç uygulanmaz.

Uygulama sonrası nelere dikkat edilmesi gerekir?

İlaç uygulanmasından sonra dağılımı engellemek için 2-4 saat dik pozisyonda durmak gerekir. Kısaca yatmamak gerekir. işlem sonrası 24 saat boyunca injeksiyon bölgelerine sürtünme ovalama gibi travmalardan sakınmak gerekir.

Botox yan etkileri nelerdir?

Botox uygulaması sonrası nadiren yan etki gelişir. eğitimsiz ve uzman olmayan hekim tarafından yapıldığında istenmeyen bir takım durumlar oluşabilir. Bunlar arasında en sık pitozis (göz kapağı düşmesi), alt göz kapağında gevşeklik, göz kuruluğu, baş ağrısı, konuşma güçlüğü ve ıslık çalmada yetersizliktir. Bu istenmeyen etkilerden sakınmak için hedef kas kitlesine konsantre solüsyonlarda düşük dozlarda uygulama yapılması gerekir.