Donör bölgeden ideal graft sayısına göre graft alım dağılımının belirlenmesi

Tabloda bir seans da hedeflenen graft sayısına göre donör alandan bölgesel olarak alınması planlanan graft sayıları görülmektedir.