ekim alanının ( alıcı alanın ) planlanması,  cm2 ye göre ideal graft dağılımı.

görselde norwood evre 7 olarak kabul edilen bir vakada ortalama 5500 graft lik bir operasyonun graft dağılımı verilmiştir.