Pre made insizyon

bu yöntem adında anlaşılacağı üzere önceden yapılan kesikler, kanallar, yarıklar anlamına gelir. Saç ekim operasyonlarında saç kökleri alındıktan sonra yerlerine yerleştirilmeden önce kanallar açılır. Hedef bölgede yerleştirilme öncesi bu kanalların açılmasına ‘premade insizyon ‘ denilir. Bu teknik

  1. Saç ekim cerrahına operasyon sırasında kanama kontrolünü daha iyi yapması imkanını verir. Saçlı deri vasküler açıdan (kanlanma açısından ) son derece yoğun bir bölgedir. Operasyon sırasında bu bölgeye yapılan müdahalelerde kanama fazla olabilir. Kanamanın fazla olması graftlerin yerlerine yerleştirilmesini zorlaştırır. Premade insizyon tekniği ile kanama kontrolü daha iyi sağlanır. 
  2. Bir diğer avantajı ise daha net uygun açılarda kanal açma imkanı vermesidir. Bu teknik ile cm 2 ye 50-55 graft ( saç kökü öbekleri ) yerleştirilir.  

DHİ ( direct hair implanter – direk saç yerleştirici – saç ekim kalemi- kalem yöntemi )

Bu yöntemde kullanılan bu aparat aynı anda hem kanal açmaya hemde saç köklerini yerleştirmeye yarar. Saç ekim cerrahı aynı anda alıcı alanda hem kanal açıp hemde saç köklerini eşzamanlı yerleştirir. Yöntemin en önemli avantajı budur. ancak dezavantajları arasında;  

  1. Saç köklerinin ( graftlerin ) DHİ kalemine yerleştirilmesi sırasında tarvmaya maruz kalabilmesi,
  2. DHİ kalemi ile graftlerin işin uzmanı olmayan teknisyenler tarafından yapılması ile yanlış açı ve yönlerde uygulanmasıy,
  3. Premade insizyon kadar net açı verilememesidir.  

Stick and Place Metodu ( del ve yerleştir ) 

Bu yöntemde ise saç ekim cerrahı bir bıçak veya iğne yardımı ile kanalları açar eş zamanlı olarak hemen arkasından bir teknisyen açılan bu kanallara graftleri yerleştirir. Bu yöntem ileri derecede tecrübe gerektirir. 

Sonuç olarak bu üç yöntemde de ana amaç saç köklerini travmatize etmeden düzgün bir şekilde yerlerine yerleştirmektir. Burada önemli olan yöntemlerden çok uygulayıcı saç ekim DOKTOR unun tecrübesi ve becerisidir.

Unutulmamalıdır ki teknik ve yöntemlerin iyi olması uygulayıcının iyi olup olmadığı ile alakalıdır. 

Saç ekimi yaptırmadan önce araştırırken yöntemlere ve tekniklere takılmayın. Operasyonu yapan DOKTOR un deneyimine ve klinik sonuçlarına bakın.