Saç ekim Tarihçesi

Literatürde ilk bildirilen saç ekimi 1822 yılında Almanya ‘ dan Prof Diffenbach ve örencisi tarafından bildirilmiştir. 

Daha sonra 1930 ‘ lu yıllarda Japon meslektaşımız Dermatoloji doktoru Okuda tarafından saç ekimi ile ilgili teknikler bildirilmiştir. Okuda 2-4 mm kendine has özel punç’ lar ve aletler geliştirerek saç ekimi çalışmaları yapmıştır. Çalışmaları 2. Dünya savaşı yıllarına denk gelmesi ve çalışmalarını bilimsel makaleden ziyade kendi dilinde Japonca olarak günlük şeklinde kaydetmesinden dolayı uzun yıllar saklı kaldı. 

1950 ‘ li yıllara gelindiğinde ise gene meslektaşımız olan Amerika ‘lı Dr Orentreich tarafından saç ekimi ile ilgili çalışmalar bildirilmiş. Dr Orentreich çalışmalarında donör bölgede yer alan saçların nakledildiği alanda yapı ve karakteristiğini koruduğunu bildirmiştir. Daha sonra ki yıllarda mini ve mikrograft ler kullanılarak saç ekim operasyonları bildirilmiştir.  

1988 de ise Japon Doktor Masumi Inaba tarafından 1 mm’lik punç var kullanılarak yapılmıştır. 1990 ların sonu 2000 lerin başında ise şu an kullandığımız FUE yöntemi ile saç ekimleri bildirilmiştir.

Gördüğünüz üzere saç ekimi tarihçesi 200 yıllık geçmişi ile bizi şaşırtıyor.