İnsan vücudunda yaklaşık olarak 5 milyon kıl folikülü vardır. Bunun 100.000-150.000 kadarı saçlarımızda yer alır. Saçların psikososyal etkisi dışında fiziksel ve kimyasal hasarlara karşı koruma, ısı yalıtımı sağlaması, ter ve yağ salgısını kolaylaştırma ve deri yüzeyindeki artıkları temizleme gibi bir çok görevi vardır. 

Saç anatomik ve histolojik olarak kalıcı üst kısım ve düzenli olarak yenilenen alt kısımdan oluşur.

Üst kısım infindibulum ve istmus olarak adlandırılan iki bölümden oluşurken, yenilenen alt kısım ise kıl şaftı ve kıl tomağından (bulb) oluşur. 

Üst kısımda yer alan infindibulum kıl kanalının deriye açıldığı bölümdür. İnfindibulum bölümü sebase (yağ ) bezinin kıl folikülüne girişi ile belirlenmiştir.

İnfindibulumun hemen altında yer alan istmusda ise erektör pili kasının girişi gözlenir ve bu bölge için sınırı belirler. İstmusta epitelyal ve melanosit kök hücrelerini barındıran bir bölge olan çıkıntı bölgesi (bulge) yer alır. Çıkıntı bölgesi, kıl folikülünün yenilenmeyen kalıcı bölgesinin son bölümüdür. 

Yenilenen bölümde yer alan kıl tokmağında ise matriks keratinositleri ve kıl folikülünün pigmentli birimi bulunur. Çıkıntı bölgesinden göç ederek kıl şaftını oluşturmak üzere aktive olan matriks keratinositleri hızla çoğalırlar ve sayıları saç tokmağının boyutunu ve kıl şaftının çapını belirler. 

İnfindibulum, istmus, çıkıntı ve kıl tokmağı ektoderm kökenli kıl folikülü epitelinden köken alırken, dermal papilla ise mezoderm kökenlidir. 

Saç folikülü kesiti birbirinden farklı tipte keratin içeren en az 8 farklı tabakadan oluşur. Bu tabakalar en dıştan içe doğru; 

  1. Dış kök kılıfı,
  2. Companion tabakası 
  3. Henle’nin tabakası
  4. Huxley’in tabakası 
  5. İç kök kılıfı kütikülü
  6. Kıl şaftı kütiküli
  7. Korteks
  8. Medulla

Erişkin insanlarda iki tip kıl vardır; yoğun olarak pigmentli olan ve saçlı deride yer alan terminal kıllar ve daha çok yüzde ve diğer vücut bölgelerinde bulunan vellus kıllar.